Za problém s čakaním si pacienti môžu sami. Skutočne?

Pre pacientov je jedným z najviditeľnejších problémov slovenského zdravotníctva nedostupnosť lekára, keď ho potrebujú. Buď musia čakať mesiace na objednaný termín alebo si odsedia niekoľko hodín (v horšom prípade dní) v čakárni.

Mnohí vravia, že jednou z príčin tejto situácie sú samotní pacienti.

Slovensko je totiž rekordérom a má spomedzi členských krajín EÚ najvyšší priemerný počet návštev lekárskych ambulancií, viac ako 11 ročne. Spolu s nedostatkom špecialistov a všeobecných lekárov to spôsobuje preťaženosť systému a veľmi často nekonečné čakanie.

Problémom však nie je, že by Slováci boli v porovnaní s ostatnými Európanmi hypochondri alebo návštevu lekárov považovali za svoje hobby. Ťažkosti s nadmerným počtom návštev u lekára primárne spôsobuje zle nastavený systém, ktorý pacientom v podstate nedáva na výber. Ten sa musí zmeniť, aby sa problém s nedostupnosťou primárnej sféry vyriešil.
Ako zmeniť systém?

1. Zabrániť zbytočným návštevám
Pacienti by mali vedieť časť svojich problémov riešiť z domu bez nutnosti návštevy lekára. Mali by mať v prvom rade čo najviac dostupných informácií už z pohodlia domova, napr. v podobe oficiálneho webového portálu. Súčasťou dostupnejších informácií by malo byť meranie výsledkov jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ich vzájomné porovnávanie v podobe rebríčkov.
Ďalším riešením je dať pacientom možnosť telefonických konzultácií v podobe lekára na telefóne, ktorý by im poradil najlepší postup ešte predtým, ako si pôjdu sadnúť do čakárne.

2. Pridať a zároveň ubrať kompetencie všeobecným lekárom
Ak už je návšteva lekára nutná, tak by mala časť jednoduchších kompetencii všeobecného lekára prebrať zdravotná sestra. Nie je nutné, aby všetko robil všeobecný lekár, keď sa toho môže ujať šikovná sestra. A naopak, všeobecní lekári by zas mali prebrať časť kompetencii od kolegov špecialistov, aby nerobili len preposielačov pacientov a vypisovačov výmenných lístkov, ale vedeli časť špecializovanej starostlivosti poskytnúť priamo. A mali by byť za to finančne ohodnotení, aby sa im liečiť “oplácalo”.

3. Zmena ohodnotenia lekárov
Všeobecní lekári by mali byť hodnotení za liečenie a vyliečenie pacienta a nie len za to že, ho držia v databáze (kapitácia). Potom sa totiž snažia akékoľvek ďalšie náklady, teda vyšetrenia, presunúť na svojich kolegov špecialistov, ktorí sú takto neúmerne zahltení. Čiastočne však treba zachovať aj kapitáciu, keďže správne počíta s tým, že ak sa všeobecný lekár o svojho pacienta dobre stará, tento bude zdravý a nebude ho navštevovať. Malo by ísť teda o kombináciu kapitácie a platby za výkony s vyšším ohodnotením.

4. Zodpovednosť poisťovní

Zároveň je nutné podmieniť výber zisku poisťovní zlepšením konkrétnych merateľných výsledkov svojho kmeňa. Dosiahneme tak to, že poisťovne samotné budú nútené tlačiť na zlepšenie výsledkov pacientov u jednotlivých poskytovateľov a na efektívne nastavenie systému. Inými slovami, budú viac platiť poskytovateľom za liečenie a vyliečenie pacienta.

Samozrejmosťou má byť funkčný objednávkový systém, kde sa bude vedieť objednať pacient na konkrétny termín. Alebo ho môže objednať lekár, či priamo poisťovňa. Malo by ísť o spoločné webové sídlo, na ktorom bude zoznam poskytovateľov podľa špecializácii s vytvorenými časovými oknami na jednotlivé vyšetrenia, na ktoré sa budú pacienti hlásiť. A ktoré budú samozrejme rátať aj s urgentnými prípadmi. Vo výsledku budeme takto vidieť, koľko lekárov  je v danej odbornosti ako časovo vyťažených, aké sú reálne čakacie doby u jednotlivých špecialistov. Ak súčasne určíme maximálne čakacie doby, budeme jasne vidieť, ktorá poisťovňa si plní svoje povinnosti.  Ak si ich neplní, bude nútená zazmluvniť viac lekárov, či lepšie zaplatiť za jednoduchšie špecializované výkony u všeobecných lekarov. Inak príde o zisk. Bude tiež motivovaná robiť nábor nových špecialistov a vopred sa pripravovať sa na ich nedostatok, čo vie koordinovať s VÚC, alebo so štátom.


Potrebujeme komplexnú zmenu systému

Nadmerné návštevy špecialistov nie sú dobré pre nikoho. Ani pre pacientov, ktorí si musia odcestovať a „odčakať“ svoje. A ani pre špecialistov, ktorí by mali dostať vyššie ohodnotenie za jednotlivé výkony, ktorých by však malo byť menej, pretože väčšia časť by sa mala spraviť u všeobecných lekárov. A štát, ktorý v tomto nastavení plytvá peniazmi bez toho, aby pacient dostal najlepšiu možnú starostlivosť, by to mal prostredníctvom regulácie a poisťovni ustrážiť.

Zdravotníctvo nedokážeme zlepšiť bez väčších systémových zmien. Áno, nebude to jednoduché a bezbolestné, ale len tak sa posunieme konečne vpred. My s SaS sme na to pripravení.