Šéf(ka) VšZP bude spravovať 3,5 miliardy ročne a zarábať 7tis. Tu sú kandidáti

Ide o jednu z najdôležitejších pozícii v štáte. Šéf(ka) Všeobecnej zdravotnej poisťovne bude mať na starosť vyše trojmiliardový rozpočet, viac ako 2000 zamestnancov a zdravie a životy 3 miliónov poistencov.

V ťažkých časoch bude čeliť obrovským výzvam. Ani takýto astronomický rozpočet nebude stačiť na pokrytie všetkých potrieb poistencov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Očakávania sú pritom aspoň tak veľké, ako zodpovednosť.

Kauzy ako teta Anka, či masér Kostka sú v našej vláde nemysliteľné. Inštitúciu musí viesť morálne aj odborne veľmi silný človek. Som preto presvedčená, že kandidáti majú prejsť verejnou kontrolou. Ďakujem im, že súhlasili so zverejnením svojich mien ešte pred vyhodnotením výberového konania. A myslím si, že by to malo byť štandardom pri takýchto pozíciách.

VYBERAŤ BUDE MINISTER A TAK JE TO SPRÁVNE

Úlohou päťčlennej výberovej komisie, ktorej som bola členkou, bolo odproučiť ministrovi tých najlepších kandidátov. Každý za seba. Zajtra ale minister rozhodne podľa seba. Považujem to za správne. Ak od ministra očakávame, že bude niesť zodpovednosť za rezort, musí mať možnosť si vybrať do dôležitých pozícii ľudí, ktorým dôveruje, že svoju pozíciu zvládnu. Nemôžeme mu tam nanominovať hocikoho a keď potom tento človek zlyhá, očakávať od ministra, že bude niesť dôsledky. Takto to nefunguje.

Čo ale funguje je úprimný záujem mať o kandidátoch čo najviac informácií a rozhodovať sa aj na základe odborných kritérií.

NEBOLO TO JEDNODUCHÉ

Záujemcov bolo veľa a nie všetkých som poznala. Čas nás tlačil, nakoľko už 6. mája sa končí funkčné obdobie jednému z členov predstavenstva a to sa tým stane neuznášaniaschopné. To si samozrejme najväčšia štátna poisťovňa nemôže dovoliť. V priebehu niekoľkých dní som si preto naozaj poctivo preštudovala projekty uchádzačov a včera sme s kolegami celý deň strávili ústnymi pohovormi. Chcela som byť naozaj objektívna a preto som si urobila tabuľku. Ako inak 🙂

Zo všetkých kandidátov u mňa s miernym odstupom od ostatných, najlepšie obstáli Martin Barto a Beata Havelková. Týchto dvoch kandidátov preto za seba navrhujem pánovi ministrovi. Ak by som si mala vybrať jedného, vybrala by som si Martina preto, že ho poznám a je menej zaťažený minulosťou vo VšZP.

HODNOTILA SOM TAKTO

Vzdelanie 

 Za dôležité pri riadení VšZP považujem manažment, ekonómiu a medicínu. Každému z týchto oborov som preto pridelila jeden bod.  Teda ak bol uchádzač lekár dostal za to bod, ak mal zároveň vyštudovaný manažment, dostal druhý bod. Rovnako dva body dostal napr. aj manažér a zároveň ekonóm.

Prax

Bod dostalo predošlé pôsobenie v poisťovníctve, zdravotníctve a financiách.

Projekt

0-3 body dostali tieto kritériá:

– celková znalosť terénu, problematiky

– či správne identifikoval problémy

– či navrhol riešenia

– ako boli riešenia konkrétne

– ako boli reálne

Jeden bod k dobru dostal každý kandidát, ktorý určil termíny plnenia svojho plánu.

Pohovor

Po jednom bode tiež dostali správne odpovede na tieto otázky:

1. Čo by ste robili, ak by poisťovňa nemala dostatok peňazí a na dvere by klopali poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (PZS), že chcú vyššie platby? Vyhrážajú sa medializáciou (pomerne bežná situácia v poisťovniach).

Bod dostal len ten, kto odpovedal, že by aj vyjednával so samotnými PZS, aj s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) a zároveň hľadať vlastné rezervy vo vnútri organizácie. Rezervy nespomenul skoro nikto, každý len natrčili ruku k ministerstvu alebo proste zosekali poskytovateľov.

2. Ste ochotný zverejniť svoje meno a projekt ešte pred vyhlásením výsledkov, aby ich mohla verejnosť skontrolovať?

Bod dostali všetci, pretože všetci záujemci o post predsedu predstavenstva nemali problém podpísať takýto súhlas. Viem, budete si chcieť pozrieť ten projekt, tie si ale musíte pýtať na MZ. Boli bohužiaľ len v tlačenej podobe, čo sa mi mimochodom zdala veľká škoda. MZ ale sľúbilo, že projekty zverejní. Nakoniec, súhlas na to dostali.

3. Ako sa postavíte k personálnej politike vo VšZP? Budete prepúšťať?

Bod dostali tí, krorí odpovedali kladne, pretože to považujem za nevyhnutné. Vo VšZP je úplne jasná prezamesnanosť, resp. v iných poisťovniach je na rovnaký objem práce potrebných oveľa menej zamestnancov. A majú aj lepšie výsledky.

4. Myslíte si, že VšZP potrebuje legislatívne zvýhodnenie, aby mala lepšie postavenie na trhu?

Bod dostali tí, ktorí odpovedali záporne. Pravidlá musia platiť pre všetkých rovnako a štátna poisťovňa musí byť schopná v rovnakom trhovom a legislatívnom prostredí robiť porovnateľné, snáď aj lepšie výsledky, ako súkromné poisťovne. Tiež som akceptovala ak kandidáti povedali, že by menili pravidlá verejného obstarávania (VšZP obstarávať musí, súkromné nie), pretože to tiež považujem za vyrovnanie pravidiel pre všetkých hráčov na trhu.

5. Máme v pláne určiť tzv. štandard, alebo nárok. Viete mi povedať príklad možného zmysluplného produktu pripoistenia (nadštandardu)?

 Bod dostal každý, kto takýto zmysluplný príklad uviedol.

Celkový dojem

0 – 5 bodov som rozdeľovala za celkový dojem. Sem som zaraďovala komunikačné schopnosti, prezentáciu, odpovede na otázky mojich kolegov z komisie, odpovede na moje doplňujúce otázky. Tie sa týkali najmä minulosti a toho, čo som si o kandidátoch v priebehu týždňa vygooglila alebo zistila príp. nezrovnalostí a podrobností z ich projektov.

TRANSPARENTNOSŤ

Myslím si, že verejnosť má vedieť, kto všetko bol členom komisie. Musela som však podpísať mlčanlivosť (inak by som nemohla byť členkou) a preto si nedovolím kolegov menovať. Je potrebné sa obrátiť s touto otázkou na Ministerstvo zdravotníctva, ak Vás to zaujíma.

Musím však podotknúť, že považujem za správne ak sa výberový proces robí čo najtransparentnejšie. Myslím si, že žiadna mlčanlivosť nie je na mieste. Ja osobne by som pohovory robila online a povinnosť vopred zverejniť všetky podklady by mal mať každý záujemca o takto dôležitú pozíciu. Urobila by som tak z jednoduchého dôvodu – aby mi s filtrom uchádzačov pomohla verejnosť a novinári.

Zozbierala by som takto všetky možné informácie a potom by som si vybrala človeka, ktorý je odborne zdatný, morálne čistý a zároveň mu dôverujem. Na rovinu priznávam, že aj ja by som zrejme radšej uprednostnila odborníka, ktorého poznám a dôverujem mu. Na pozícii šéfa VšZP je množstvo lákadiel a minister sa na takéhoto človeka musí vedieť plne spoľahnúť. Aj preto, že za neho ručí vlastnou stoličkou. Preto budem plne stáť za rozhodnutím pána ministra, aj keby nebolo v súlade s mojimi odporúčaniami. Koniec – koncov, v komisii nás bolo 5 a každý hodnotil svojim spôsobom a iné veci považoval za dôležité.

ĎAKOVAČKA NA ZÁVER

Ďakujem kolegom zo Zdravotníckeho výboru, ktorí ma do výberovej komisie nominovali. Tento blog som písala aj kvôli nim, aby mali podrobné informácie, keďže som mala byť ich očami. Prajem ministrovi Krajčímu tú najlepšiu možnú voľbu a budúcemu šéfovi VšZP najmä odhodlanie a energiu meniť veci k lepšiemu. V týchto ťažkých časoch ju bude obzvlášť potrebovať.