Štátne nemocnice sú znova v ohrození, oddlžovanie nepomohlo

V zdravotníctve sa stáva každoročným folklórom počítať o koľko stoviek miliónov zas narástli dlhy štátnych nemocníc. Už sme si na tieto správy zvykli natoľko, že to dokonca nevzbudzuje ani záujem médií a tým pádom aj verejnosti.

Rovnaká situácia nastala nedávno. Ministerstvo zdravotníctva poslalo na vládu informáciu o vývoji dlhu v rezorte. Záväzky nemocníc v pôsobnosti ministerstva po lehote splatnosti boli na konci roka minulého roka 542 miliónov eur, čo je o 125 miliónov menej než na konci roka 2018. Na prvý pohľad to vyzerá super a človek by si pomyslel, ako sa manažmentom nemocníc podarilo efektívne hospodáriť a šetriť peniaze daňových poplatníkov.

Nič sa nemení, oddlžovanie v ničom nepomohlo
Žiadny zázrak sa však nekonal. Celý trik s poklesom dlhov spočíval v tom, že minulý rok prebehla ďalšia vlna oddlžovania nemocníc a štát do nich nalial mimoriadnu dotáciu z rozpočtu vo výške 273 miliónov eur. A teraz trocha jednoduchej matematiky. Napriek tomu, že štát minulý rok do nemocníc poslal 300 miliónov eur navyše, celkový dlh klesol len o 125 miliónov. Kde je schovaný háčik v tejto slovnej úlohe?

Pre tých čo poznajú slovenské zdravotníctvo, je odpoveď jednoduchá. Nemocniciam oddlžovanie v ničom nepomohlo a naďalej generovali obrovské dlhy aj v minulom roku. Ak si totiž odmyslíme minuloročné oddlžovanie nemocníc, záväzky po lehote splatnosti vzrástli o 147 miliónov eur, čo je ešte zrýchlenie tempa zadlžovania oproti roku 2018!

Tak o čom boli ozdravné plány?

Ak si pamätáte, to bol presne dôvod, prečo som ako členka zdravotníckeho výboru minulý rok kričala, že plány nemocníc na zastavenie zadlžovania, ktorými bolo oddlžovanie podmienené, majú byť zverejnené. Vtedy sa ministerstvo tvárilo, že ich ukázať nemôžu, lebo je tam ukryté tajné know-how. Samozrejme, že nič také tam nebolo a už vtedy všetci vedeli, že je to len divadlo a dnešné čísla o dokonca zrýchlenom náraste tvorby dlhov to naplno ukazujú.

Inými slovami, v rezorte sa v minulom roku neurobilo vôbec nič pre riešenie tohto problému. Štát tu už zasa zlyhal, hoci má na svojej strane aj nákup zdravotnej starostlivosti a aj reguláciu. Oddlžovanie funguje len ako spoľahlivý nástoj na odďaľovanie riešenia a zalepenie očí kritikov. Tento prístup bude musieť nové vedenie ministerstva urýchlene zmeniť.

Najväčšie a najdôležitejšie nemocnice sú na tom najhoršie
Najsmutnejšie na tom celom je, že až 98% z celkového objemu dlhov pripadá na fakultné a univerzitné nemocnice. To sú koncové nemocnice, ktoré liečia tie najťažšie prípady pacientov. Dlhé desaťročia sú v dezolátnom stave a obeťou politických rozhodnutí a nominantov.

Ministerstvo pritom pozná príčiny tohto stavu. Zhrnulo ich aj priamo v správe pre vládu – neúmerný rast platov, zanedbané budovy, zlý a nefunkčný koncept úhrad za zdravotnú starostlivosť (DRG), nadmerné predpisovanie a predražené nákupy liekov, cien zdravotníckeho materiálu, či SVaLZ. Napriek tomu, že toto sú veci o ktorých nielen analytici hovoria už dlhé roky, žiadny minister nenašiel politickú odvahu ich riešiť a zastaviť úpadok štátnych nemocníc.

Navyše, v dokumente predloženom na vládu, vidieť aj skrytú hrozbu. Zhruba štvrtina záväzkov (130 miliónov eur) po lehote splatnosti týchto nemocníc je už v rukách neznámych spoločností, ktorým svoje pohľadávky predali dodávatelia nemocníc.
Predpokladám, že tieto spoločnosti ich kúpili so značným diskontom s tým, že ich následne vymôžu v plnej sume, a tak zarobia. MZ SR zrejme nebude mať iné možnosti, pretože bude čeliť hrozbe úplného znefunkčnenia nemocníc kvôli masívnym exekúciám ich majetku. Zjednodušene povedané, v dobe ťažkej krízy sa bude splácať dlh za obdobie hojnosti.

Je čas na radikálnu zmenu
Všetky predchádzajúce vlády volili namiesto reálneho riešenia problémov nemocníc radšej jednoduchšiu cestu oddlžovaní, ktorá nás stála už miliardy eur a nič nevyriešila. Každé jedno oddlžovanie fungovalo len ako nalievanie vody do deravého suda. Navyše, budúci rok sa tento deravý sud už môže úplne rozpadnúť.

Ministerstvo zdravotníctva tak musí úplne prehodnotiť koncept svojich, štátnych, nemocníc a naplno sa pustiť do radikálnej zmeny. Prestať počúvať výhovorky riaditeľov jednotlivých zariadení prečo to nejde a postaviť koncové nemocnice na nohy, aj by to malo znamenať radikálnejšie opatrenia, ktoré nebudú populárne. Za nevyhnutné považujem:

– nemocničný hoding

– dlhová brzda nemocníc

– stratifikácia

– benchmark nákupov a ponúkanej kvality naprieč štátnymi a ideálne aj súkromnými nemocnicami

– zmena odmeňovania najmä manažmentu

– platový automat lekárov zameniť za motivačný systém

Je najvyšší čas sa pozrieť pravde do očí

a hľadať spôsob ako poskytovať špičkovú zdravotnú starostlivosť bez neustáleho zadlžovania. Programové vyhlásenie vlády obsahuje viacero správnych krokov týmto smerom. Stačí sa do nich čo najskôr pustiť. Ale to chce odvahu a trpezlivosť.

Ďakujem Martinovi Bartovi za užitočné podklady k tomuto blogu.