Rebríček 7 najväčších zlyhaní tejto vlády v zdravotníctve

Rok 2019 bol pre slovenské zdravotníctvo zlým rokom. Nepodarilo sa takmer nič systémové a dvakrát sa musel opravovať rozpočet. Zdravotníctvo sa stalo bojiskom rôznych politických frakcií vládnej koalície, …

… čomu ministerka Kalavská nedokázala zabrániť. Neúspešný rok symbolizuje a korunuje jej demisia na záver roka.

Tu je rebríček najväčších zlyhaní tejto vlády v zdravotníctve za rok 2019. Začíname od siedmeho miesta, som zvedavá, či uhádnete to prvé.

7. Novela, ktorá umožnila škandál

Parlament na návrh vlády schválil ministerkou predloženú novelu zákona, ktorej súčasťou bol presun výberového konania a povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS) z MZ SR na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Táto zmena bola na začiatku škandálu s výberovým konaním na udelenie nových licencií prevádzkovateľom ambulancií ZZS. V rámci tendra ÚDZS urobil viacero pochybení, čo viedlo k odstúpeniu jeho predsedu, nového doteraz nového nemá. Víťazi pochybnej súťaže sú stále platní, zmluva nebola nijak napadnutá.

6. Nutnosť očkovať neprešla

Ministerstvo zdravotníctva neuspelo v parlamente s návrhom novely, ktorá mala zaviesť absolvovanie všetkých povinných očkovaní podľa očkovacieho kalendára ako nutnú podmienku prijatia dieťaťa do predškolského zariadenia. Nedokázalo tak presadiť ani túto „nepolitickú“ tému, ktorá mala chrániť spoločnosť pred chorobami, ktoré už dávno mali byť minulosťou.

5. Plytvanie a dlhy stále pokračujú

Záverečná správa revízie výdavkov II ako aj Priebežná implementačná správa 2019 poukázali na pretrvávajúce neefektívnosti v slovenskom zdravotníctve, napriek čiastkovým úsporám. Najmä v oblasti liekovej politiky, kde sa nepodarilo dosiahnuť naplánované úspory vinou nepodarenej novely a nedôslednej revízie úhrad liekov.

Taktiež sa nepokročilo pri zastavení zadlžovania štátnych univerzitných a fakultných nemocníc, ktoré napriek oddlženiu generujú naďalej stratu vo forme tvorby záväzkov po lehote splatnosti. Navyše, časť starých dlhov nemocníc odkúpila spoločnosť Magellan, ktorú vlastní talianska Banca Farmafaktoring. Talianom takto dĺžime už okolo 100 mil. EUR a keďže neplatíme, plánujú sa súdiť. A uspejú.

4. Ruina Rázsoch stále stojí a Bratislava nemá modernú nemocnicu

Pellegriniho vláda veľmi málo pokročila pri budovaní novej univerzitnej nemocnice na Rázsochách. Až v júni začala búracie práce v areáli a v decembri mohol pokračovať proces verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie a medicinálneho návrhu, keď ÚVO uzavrel všetky námietky. Zodpovednosť MZ SR za lajdácky pripravené podklady je nespochybniteľná. Medzitým Bratislava a celé Slovensko nemá novú koncovú nemocnicu, ktorá by v starostlivosti o pacientov dokázala konkurovať plánovaným Borom.

3. Chýbajúci pokrok v starostlivosti o odkázaných

Situácia v dlhodobej starostlivosti je v súčasnosti alarmujúca a každodenne na to doplácajú všetci zdravotne alebo sociálne odkázaní. Ministerstvo zdravotníctva rezignovalo na vypracovanie a schválenia zákona o dlhodobej starostlivosti a spolupráca s Ministerstvom sociálnych vecí takmer nefunguje. V tejto oblasti sa teda dosiahlo len provizórium, keď sa schválilo ošetrovné na tri mesiace (55% zo mzdy), no bez akejkoľvek podpory lekára, sestry, fyzioterapeuta, či opatrovateľky. Prešla teda len časť vypracovaná rezortom sociálnych vecí, následná zdravotná starostlivosť napriek pompéznym tlačovkám a sľubom neprešla vôbec.

2. Totálne nezvládnutý rozpočet

Vláda musela dvakrát riešiť dofinancovanie zdravotníctva. Na jar kvôli zlému odhadu počtu poistencov štátu (robí ho Ministerstvo financií), druhýkrát na jeseň kvôli zmenám zákonov, s ktorými rozpočet na rok 2019 nerátal. Najhoršie na tom je, že ani po tomto sa Pellergriniho vláda nepoučila. Schválený rozpočet na rok 2020 je opäť nerealistický. Čiastočne ráta s úsporami tam, kde sa ich nepodarilo presadiť ani v minulých rokoch. Navyše už podľa decembrovej daňovej prognózy bude výber odvodov od pracujúcich nižší o 5 mil. EUR (to je len pokles medzi septembrom a decembrom). Samotní tvorcovia rozpočtu deklarujú, že bude chýbať 180 mil. EUR na dofinancovanie ambulancií a nemocníc, od ministerstva financií však dostali len 39 mil EUR. Sami takto priznávajú, že rozpočet je stratový. A to vôbec nerátajú s vyplatením starých dlhov nemocníc.

Rozpočet neprináša nijaké rozvojové stimuly, a vzhľadom na to, že sa nepodarilo schváliť reformu nemocníc ako aj dlhodobej a následnej starostlivosti, nedáva nijakú nádej na zlepšovanie pomerov v sektore. Na túto stagnáciu a rozklad zdravotníctva prispeje ekonomicky aktívny občan a 1826 eur ročne na odvodoch a každému nepracujúcemu prispeje cez dane 400 eur.

1. Krach reformy nemocníc

Toto je nielen udalosť roka, ale pravdepodobne aj celého funkčného obdobia súčasnej vlády. MZ SR síce pripravilo návrh zákona, ktorý predpokladal reformu nemocníc (stratifikáciu) s veľkou starostlivosťou, absolvovalo celé MPK (2x), získalo podporu vlády, veľkej väčšiny odbornej verejnosti i časti opozičných poslaneckých klubov, no tak veľmi potrebnú reformu sa vďaka Smeru a najmä Robertovi Ficovi nepodarilo presadiť v NR SR. Krach stratifikácie je typickým obrazom vládnucej koalície, ktorá uprednostnila vlastný politický zisk pred zachránenými životmi mnohých občanov.

Ministerka Kalavská chcela aj stratifikáciu (mohla  skôr), aj očkovanie, dlhodobú starosltlivosť, vyššie koeficienty pre sestry, alebo zjednodušenie vstupu zahraničných lekárov na slovenský trh.  Ale neprešla cez vlastných. Škoda.

Takto to vyzerá, keď ste nominantom Smeru. Bojujete s veternými mlynmi. Pričom v prípade Smeru ide priam o uragán. Dlhoročný, zakorenený, dobre živený a aj tým najlepším úmyslom nezastaviteľný uragán. Zmeniť to môžeme 29.2.2020.