Zdravotnícky program Za ľudí je ako homeopatikum – pekne znie, ale veľa nevyrieši

Po PS/Spolu (prečítajte si náš komentár) predstavili svoje programové priority pre zdravotníctvo aj v strane Za ľudí. Ako autori zdravotníckeho programu SaS sme si preto podrobne prečítali kapitolu venovanú tejto oblasti,

ktorá je časťou ich základného programového dokumentu. Netrvalo nám to dlho. Časť venovaná zdravotníctvu má u kiskovcov necelé dve strany.

Je to však hneď prvá kapitola, s názvom Zdravý život, čo dáva tušiť, že je pre stranu táto oblasť veľmi dôležitá. Takýto postoj nás teší, pretože aj my považujeme zdravotníctvo za kľúčový segment v budúcich rokoch. Treba však povedať aj to, že predložený program je zatiaľ len súborom pekných želaní bez hlbšieho pohľadu na to, ako dané úmysly uskutočniť.

Všetkým dáme všetko
Na úvod je potrebné povedať, že sa zhodujeme v pohľade na súčasný stav slovenského zdravotníctva. Máme aj rovnaké východiská pre nápravu zlého stavu. Rovnako považujeme pacienta za stredobod všetkých snažení. Líšime sa však v tom, že strana Za ľudí predstavuje riešenia, ktoré nie sú v súlade s ostatnými časťami jej programu. Nevyhli sa tomu, že sľubujú všetko všetkým, ale už nepíšu, kde na to vziať.

Napríklad, navrhujú zvyšovať finančné ohodnotenie lekárov i sestier tak, aby ich bol dostatok (u sestier a všeobecných lekárov zásadne). To samé o sebe je nereálne, pretože preplatením ešte nevychovajú nových zdravotníkov a ak zvýšime platy my, urobí tak vždy aj zahraničie. Platy treba zvyšovať, ale nikdy to nevyrieši nedostatok zdravotníkov úplne. Treba najmä zapracovať na redistribúcii zdravotníckych pracovníkov, ich kompetenciách, vzdelávaní a pracovných podmienkach, možnostiach rastu.

Kiskovci chcú tiež budovať nové nemocnice po celom Slovensku, ignorujúc lehoty Zákona o verejnom obstarávaní (akákoľvek nová nemocnica môže stáť najskôr o 4-5 rokov). Na billboardoch aj v programe používajú tézy, ktoré znejú na prvé počutie super, ale sú nerealizovateľné bez vyšších výdavkov. Kiskovci však zároveň chcú ponechať odvod štátu za svojich poistencov na 4% priemernej mzdy spred dvoch rokov (my ho chceme vyrovnávať s odvodom zamestnancom, ktorý chceme znížiť na 9%) a súčasne znížiť daňovo-odvodové zaťaženie práce.

Takéto opatrenia nie sú zjavne kompatibilné a nesvedčia o silnom odbornom zázemí strany, skôr naopak. Taktiež nikde neuviedli svoj názor na garanciu minimálnych miezd lekárov, teda platový automat. Pritom dlhodobá finančná stabilizácia zdravotníctva by mala byť v súčasnosti absolútnou prioritou. Bez toho, aby sme nespravili v peniazoch tečúcich do zdravotníctva poriadok, sa nikam nepohneme.

Predvolebné sľuby…
Začnime pri tom najľúbivejšom, budovaní nových nemocníc. Táto téma je pritom viac vzdušným zámkom ako reálnym opatrením. Dnes nikto nevie, kde by sa mali nové nemocnice stavať a na základe akých kritérií by sa posudzovalo ich umiestnenie a rozsah poskytovanej starostlivosti. A nehovoria to, samozrejme, ani kiskovci. Keď vezmeme do úvahy, koľko by realizácia výstavby niekoľkých nemocníc stála a trvala, ide skôr o lacný populizmus. Stačí sa pozrieť na nemocnicu na Rázsochách, ktorú štát stavia už 30 rokov a stále je v nedohľadne. Nemocnice potrebujú najmä stratifikáciu, štátne musíme riadiť ako sieť a bratislavskú UNB (súčasne v piatich schátraných budovách po celej BA) musíme dostavať, rekonštruovať a centralizovať v nej najmä špičkové výkony a výskum.

Tak potrebnú reformu nemocníc (stratifikáciu) ale kiskovci podmieňujú dobudovaním novej nemocničnej siete, čo znamená jej odklad o mnoho rokov, alebo ešte realistickejšie – na nikdy.

Lieková politika je pre stranu Za ľudí len sledovanie nežiadúcich interakcií, čo je síce dôležitá vec, no vôbec neriešia témy ako inovatívne lieky, generiká, biosimilárne lieky, kategorizácia a výnimky z kategorizácie. Pritom ide o dôležitú časť efektivity celého systému, keďže na lieky sa minie takmer 20% z celkových nákladov na zdravotníctvo.

Zdravotníctvo potrebuje viac odvahy
Zhodujeme sa so stranou Za ľudí v tom, že štátne nemocnice je nutné transformovať na akciové spoločnosti, s manažérskou, ale aj hmotnou zodpovednosťou vedúcich pracovníkov. Všetko ale nevyriešia tresty, v prvom rade je potrebné uvoľniť riaditeľom nemocníc ruky pri vyjednávaní s poisťovňami, aby nemuseli podpisovať evidentne finančne nevýhodné zmluvy, ktoré majú za úlohu len kryť neschopnosť politických špičiek. Dodávame tiež, že nemocnice – akciovky, musia mať tzv. dlhovú brzdu nemocníc, aby v žiadnom prípade nemohli nechcene skončiť v rukách súkromníkov, aby sa nemohli nekonečne zadlžovať a chátrať a aby boli politici nútení vyhradiť na zdravotnú starostlivosť reálne toľko peňazí, koľko je potrebné.

Veľmi nás potešila zhoda v pohľade na nutnosť reprofilácie časti akútnych lôžok na lôžka následnej a dlhodobej starostlivosti a na financovanie dlhodobej starostlivosti, ktorá má byť viaczdrojová a platby v odkázanosti (z verejných zdrojov) majú ísť za pacientom, a nie za poskytovateľom. Chválime.

Zhrnutie

Len mzdové výdavky v roku 2022 vzrastú oproti dnešku o 450 miliónov eur, celkové o 680 miliónov.

Nárast výdavkov oproti roku 2019Nárast výdavkov oproti roku 2019 (https://hsr.rokovania.sk/167948/35-/)

Dlh nemocníc môže presiahnuť miliardu. Zachovať daňovo-odvodové zaťaženie, nerobiť stratifikáciu, neriešiť zadlžené nemocnice, platový automat ani liekovú politiku a zároveň zvyšovať platy a stavať nemocnice je naozaj obyčajný populizmus. Ak k tomu pridáme sľuby o tom, že pacienti nebudú u lekára čakať, tak je to v tejto kombinácii už čistá demagógia. Buď treba povedať akými opatreniami tie sľuby zaplatíme (poplatky, zníženie nároku, pripoistenie), alebo kde peniaze vezmeme – či z iného rezortu (z ktorého?), alebo od ľudí. Alebo zbytočne nesľubovať.

Celkovo máme viacero styčných bodov s programom strany Za ľudí. No v porovnaní s programom SaS im chýba omnoho väčšia komplexnosť navrhovaných riešení a odvaha robiť aj nepopulárne opatrenia, ktoré by ale ušetrili zdroje na iné, pozitívne opatrenia. Tak ako v prípade PS/Spolu je z ich programu cítiť snaha za každú cenu nikoho si nepohnevať. Riešiť problémy súčasného zdravotníctva v rukavičkách nám však nepomôže. Potrebujeme zásadnú reformu, silné antibiotiká namiesto homeopatík.

Janka Cigániková

Martin Barto