Niektorí lekári chcú stopercentné istoty, hoci pacientov i vyšetrení je výrazne menej

Korona zasiahla všetky oblasti hospodárstva, vrátane ambulancií lekárov. Počty zdravotných výkonov sa výrazne znížili, pacienti odkladajú odložiteľné, niektorí lekári zatvárajú ambulancie z obavy o vlastné zdravie.

Aj lekárom preto hrozí dramatický výpadok príjmov.

Zdravotné poisťovne ponúkli ambulanciám záchrannú sieť. Špecialistom ponúkli garanciu 75% bežných platieb, aj keď nebudú mať žiadnych pacientov. Lekárom s kapitáciou – teda pravidelnou mesačnou platbou podľa počtu pacientov v kartotéke (všeobecní lekári, pediatri, gynekológovia) ponúkli 85% z kapitácie. Telefonáty s pacientami budú platené navyše a plánuje sa zvlášť platiť aj ošetrenia s použitím ochranných prostriedkov. Ak by náhodou niektorý lekár robil rovnako, alebo dokonca viac ako pred krízou, dostane zaplatené viac. Navyše sa ambulancií týka aj záchranný balíček pre podnikateľov. Budú mať nahradené časti výdavkov za platy a odvody zamestnancov, odložené úvery a čoskoro aj nájmy a tiež dotácie v prípade výpadku príjmov o viac ako 20%.

Chcú viac

Niektoré ambulancie združené vo Zväze ambulantných poskytovateľov sa však cítia dotknuté. Toto sú ich argumenty:

  1. My v ambulanciách sme a robíme

Podľa údajov NCZI ambulatní lekári vykazujú bezmála o polovicu menej E-vyšetrení, ako je bežné. Iste sú jednotlivci, ktorí robia rovnako alebo viac (a tí aj zarobia viac). Ale je jednoducho faktom, že celkovo sa teraz v ambulanciách menej vyšetruje. Samozrejme, pacienti, ktorí teraz vyšetrenia pre hrozbu nákazy odkladajú, sa po odoznení hrozby nárazovo vrátia do ambulancií. A všetky tieto vyšetrenia bude v budúcnosti platiť znova len a len zdravotná poisťovňa zo zdravotných odvodov ľudí. Preto je rozumné odložiť si aspoň niečo na tieto budúce platby. Jedine, že by sa lekári dnes zaviazali, že budúce vyšetrenia „nad bežný limit“ sa im budú odrátavať z dnešných platieb za zaplatené, ale nezrealizované vyšetrenia. To ale lekári tiež odmietli.

Mimochodom, v Bratislave sa dnes začal rozvoz ochranných prostriedkov do ambulancií. Vo viac než polovici ambulancií nikto nebol, ani nezdvíhal telefón.

  1. Čelíme riziku bez ochranných prostriedkov

V tomto majú ambulancie úplnú pravdu. Štát (a môže nám byť fakt jedno, ktorá vláda) sa nepostaral o to, aby boli zdravotníci dostatočne chránení. Proste s touto situáciou nerátal. Ochranné prostriedky ako respirátory a rúška v čase koronakrízy dostávajú ambulancie až v týchto dňoch, aj to v biednom počte. Preto si nakupujú drahé ochranné prostriedky sami, z vlastných peňazí. Toto ale nevyrieši rovnaký 100% paušál pre všetkých bez ohľadu na to, či robia v teréne priamo s potenciálne infekčným pacientom, alebo usmerňujú pacientov z domu cez telefón. Vyriešia to 4 adresné kroky:

  • ďalší nákup a distribúcia ochranných prostriedkov do ambulancií,
  • možnosť, aby vedeli nakupovať od štátu ochranné prostriedky za nižšiu – regulovanú cenu,
  • preplatenie ošetrenia potenciálne infekčného pacienta,
  • úhrada 100% PN v prípade Covid-pozitívneho zdravotníka, plus riešiť takúto udalosť ako pracovný úraz.

Všetky tieto adresné kroky sa snažíme postupne realizovať a všetky sú lepšie ako paušálna odmena, lebo cielia na tých, ktorí skutočne riskujú.

  1.  Máme náklady, ak nebudeme mať príjmy tak nás to zničí

Samozrejme, treba urobiť všetko preto, aby sa ambulanciám znížili náklady na mzdy zamestnancov, odvody, nájmy, prípadne splátky úverov. Toto do značnej miery rieši záchranný balíček vlády pre podnikateľov, ktorý tieto náklady priamo prepláca, znižuje, alebo odkladá v čase. Takáto pomoc ide z účtu rezortu hospodárstva alebo sociálnych vecí.

V prípade, ak by ambulancie dosiahli 100% preplatenie svojich bežných príjmov, hospodársky ani sociálny záchranný balíček by sa ich netýkal. A teda by dosiahli iba to, že by vyčerpali oveľa viac z už tak strašne podfinancovaného zdravotníctva, ktoré musí ešte čeliť koronakríze. A keďže rozpočet je len jeden, tak by sme aj lekárom, ktorým sa nedá ani len dovolať, alebo sa tvária, že sú v ambulancií ale v skutočnosti tam nie sú, platili rovnako ako tým, ktorí aj v tomto čase makajú.

Fér a nefér

Chcieť preplatiť náklady a svoju skutočnú, reálne vykázanú prácu, je úplne legitímna a férová požiadavka. Preto je v poriadku očakávať akúsi záchrannú sieť a preplatenie nadštandardných výkonov.

Požiadavku plnej platby ambulanciám bez ohľadu na to či, a koľko robia pre svojich pacientov, bez ohľadu na to či táto platba platí náklady ambulancie alebo zisk, však nepovažujem za korektnú. Rovnako ako citové vydieranie, nepravdivé výroky a osobné útoky malej skupinky ambulantných lekárov, alebo vedenia ZAP. Kríza vykresľuje skutočné charaktery a odhaľuje tých, ktorí sa aj v takýchto podmienkach na úkor vlastných kolegov a pacientov odmietajú vzdať pohodlia plných paušálnych platieb (bez ohľadu na skutočný výkon), navyše zaručujúcich najziskovejšie marže v sektore. To nie je útok, ani neúcta, to je len ďalší fakt.

Ziskovosť jednotlivých ambulancií Ziskovosť jednotlivých ambulancií (Dušan Zachar (Ineko))

Je úplne v poriadku, ak lekári zarábajú 

Zo srdca im to prajem a budem sa za peniaze do zdravotníctva, aj pre nich, biť ako lev – tak ako doteraz. Dokonca si myslím, že marže v zdravotníctve by mali byť dvojciferné a začínajúce jednotkou. Teraz je tu však kríza, v ktorej krváca hospodárstvo. Už tak kolabujúci zdravotnícky rozpočet nestíhal ani pred krízou a pri odložených odvodoch (záchranný balíček vlády) a znížení príjmov za ekonomicky aktívnych (vzrastie nezamestnanosť) sa bude zvíjať v posmrtných kŕčoch, ak nebudeme rozumní. Teraz nie je čas pri polovičnom počte vyšetrení očakávať 20 %-né zisky ambulancie. Bavme sa prosím korektne. Všetko to totiž platíme z peňazí ľudí, ktorým potom nebudeme mať z čoho zaplatiť liečbu.