Moje vyjadrenie k Programovému vyhláseniu vlády

Zrejme sa k vám dostala správa o tom, že nezahlasujem za Programové vyhlásenie vlády (PVV), ktoré má na najbližšie štyri roky určiť jej politické priority. Toto rozhodnutie je mojím najťažším politickým rozhodnutím v živote…

Chcem však zdôrazniť a garantovať, že súčasná vládna koalícia má moju plnú podporu.

Napriek tomu, že lojalitu považujem za jednu zo základných politických cností, ešte o stupeň vyššie je v mojom rebríčku zásada, ktorú upravuje aj Ústava SR, a to vykonávať mandát poslanca podľa svojho svedomia a presvedčenia. A to mi hlasovať za niečo, čo ide proti všetkým mojím princípom a v konečnom dôsledku možno spôsobí ďalšie zbytočné úmrtia slovenských pacientov, nedovolí.

Prečo som sa takto rozhodla?
Programové vyhlásenie vlády totiž obsahuje zámery, na ktoré som opakovane upozorňovala, že s nimi nesúhlasím a sú v rozpore s princípmi, ktoré som ako poslankyňa NRSR dlhodobo zastávala a na základe ktorých som dostala hlasy vo voľbách.

Konkrétne zásadne nesúhlasím s tým, aby súčasťou PVV bolo koketovanie s myšlienkou zrušiť pluralitný systém zdravotného poistenia a zaviesť tak iba jednu, štátnu, zdravotnú poisťovňu. Dôvodov je milión a každý, kto zdravotníctvu rozumie aspoň trochu, vie, že je to drahá a nebezpečná hlúposť.

Konkurencia ako jediná ma vplyv na cenu a kvalitu. Iba obava, že prídete o klienta (v tomto prípade poistenca) a ten odíde k lepšej alebo lacnejšej konkurencii, vás dlhodobo núti snažiť sa byť lepší ako ,,súper“ a teda buď ponúkať lepšie služby za rovnakú cenu, viac služieb za rovnakú cenu alebo rovnaké služby za nižšiu cenu. To je ten konkurenčný boj, súťaž založená na prirodzených ľudských povahách a motiváciách. Funguje všade, zdravotnícky sektor nevynímajúc. Akonáhle tuto súťaž odstránime, štátni úradníci a nominanti nebudú mať dôvod zlepšovať sa, lebo poistenci nebudú mať kam utiecť ,,za lepším”. Lepšie nebude. Ani iné nebude. Nebude existovať žiadna možnosť voľby, len povinnosť platiť.

Navyše sú to práve súkromné poisťovne, ktoré strážia svoje výdavky. Áno, robia to aj pre snahu zabezpečiť svojim majiteľom vyšší zisk a neplytvať zbytočne, ale tým vlastne strážia aj verejné zdroje. Dokonca aj v štátnej poisťovni. Napriek tomu, že je to primárne v záujme štátu, práve súkromné poisťovne navrhujú revízie úhrad, kontrolujú referencovanie cien liekov (zrejme vám to nič nehovorí, ale ak sa to nerobí, farmafirmám zaplatíme desiatky miliónov eur viac, ako musíme), odhaľujú podvody poskytovateľov. Ak by sme teda zničili konkurenciu a kontrolu, ktorú prinášajú súkromné poisťovne, stálo by nás to ďaleko väčšie peniaze, ako si kedy vybrali na ziskoch všetky dokopy. A tie peniaze by nám potom chýbali pri liečbe ľudí a zachraňovaní životov.

Istotne je potrebné obmedziť prípadný zisk poisťovní a podmieniť ho konkrétnym prínosom pre pacienta. Určite je potrebné určiť tzv. základný nárok a tým otvoriť možnosť lepšieho konkurenčného boja. Je tiež potrebné cez Protimonopolný úrad a zverejnené zmluvy sledovať vplyv vlastníkov poisťovní na trhu a dodržiavanie pravidiel. Ale pluralita v zdravotnom poistení a s ňou spojená konkurenčná súťaž je jednou z najdôležitejších a najprínosnejších vecí v zdravotníctve, ktorú treba rozvíjať, nie likvidovať. Slovenské zdravotníctvo dnes potrebuje skutočné riešenia, ktoré ho posunú ďalej.

Sľúbila som podporiť PVV v pôvodnom znení, na nové sa ma nikto nepýtal

Navyše, dvakrát bol bod o unitárnom systéme z PVV po dohode odstránený a opäť tam bol zaradený bez môjho súhlasu alebo dohody so mnou, v závere dokonca bez môjho vedomia. Prvýkrát bol stiahnutý na koaličnom stretnutí u pána premiéra po diskusii s ministrom Krajčim (a inými). Napriek tomu mi minister na druhý deň len mailomoznámil, že tento bod znova zaradí a pridá ešte bod o štátnej distribučnej spoločnosti. Následne bol bod o unitárnom systéme stiahnutý na stretnutí vyjednávacích tímov, o čom mám aj textovú správu. O tejto skutočnosti som informovala aj odbornú verejnosť, s ktorou som vyhlásenie konzultovala. Následne ale bolo zverejnené programové vyhlásenie vlády obsahujúce unitárny systém.

SaSka mala 6%, OĽaNO 25

OĽaNO malo v zdravotníckej časti PVV 63 bodov zo svojho programu (bez bodu o unitárnom systéme), SaS len 3. Práve v tom spočíval kompromis pôvodnej dohody, že som ďalej netrvala na našich požiadavkách, keď bol minister Krajči ochotný ustúpiť a stiahnuť z PVV unitárny systém. Iste, v mnohých bodoch sa OĽaNO zhoduje s naším programom, napriek tomu si myslím, že požiadavka nedávať tam ďalší, 64. bod a navyše takto konfliktný, bola primeraná.

Rozumiem, že sa na Koaličnej rade môže schváliť iné znenie. Rozumiem, že rezort zdravotníctva má strana OĽaNO. Plne tolerujem výsledky volieb. Na svoje konanie majú kolegovia bez pochýb legitímne právo. Ja však žiadam, aby boli potom moje práva rovnako tolerované a aby ich uplatnenie nebolo považované za,,neposlušnosť” alebo nelojálnosť.

Nechcem byť ako Bugár

Prosím, skúste pochopiť aj moju pozíciu. Hlasovaním proti svojmu presvedčeniu, proti svojim verejným tvrdeniam, proti programu strany SaS by som úplne stratila tvár a nijak sa neodlišovala od tých politikov, ktorých som za takéto konanie v minulosti výdatne kritizovala. Veď uznajte, keby som teraz pod tlakom konala proti svojmu presvedčeniu a zásadám, akú by ste mali záruku, že tak nespravím aj v budúcnosti, kvôli niečomu, niekomu inému? Toto je čiara, za ktorú sama kôli sebe nechcem ísť.

Hlasovať teda nebudem nijako, pretože neexistuje možnosť, aby som volila tak, ako by som chcela. Teda podporiť vládu a zároveň nepodporiť súčasné znenie PVV.

Keby sa takto správali všetci, vláda by nevznikla

Áno, to je pravda. Na rovinu priznávam, že ak by sa na mojom hlase lámala podpora vláde, ak by existoval takýto naliehavý „vyšší princíp“, tak by som sa rozhodla inak. Ten ale neexistuje a jediné čo sa stane je, že PVV dostane o jeden hlas menej.

Vládu podporujem

V mojom rozhodnutí nie je žiadny postranný úmysel, ani nejdem proti PVV alebo proti vláde. Využila som iba svoje právo poslankyne NR SR. Vládnu koalíciu plne podporujem a ako poslankyňa za stranu SaS podporujem aj princípy, na základe ktorých vznikla.

Takto by vyzeralo zdravotnícke programové vyhlásenie SaS

V priebehu nasledujúcich dní by malo byť zverejnené dlho očakávané programové vyhlásenie novej vlády. Jednou z najdôležitejších oblastí, ktorej sa má venovať je práve zdravotníctvo,…

…ktoré je aj odhliadnuc od súčasnej situácie v dlhodobej kríze. Úlohou programu vlády by preto malo byť veľmi jasne zadefinovať ako celý tento sektor zreformovať a zaručiť tak pre pacientov lepšiu zdravotnú starostlivosť a zároveň stabilitu sektora. Finančnú aj legislatívnu.

Keby bolo len na nás, v skratke by to vyzeralo takto:

 1. Zadefinovanie zákonného nároku pacienta
 2. Optimalizácia ambulantnej a lôžkovej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – stratifikácia
 3. Zavedenie sieťového riadenia štátnych nemocníc s dôrazom na využitie synergií; cieľ zastaviť zadlžovanie štátnych nemocníc pri zachovaní zásady: „Pacient – cieľ nášho snaženia“
 4. Rozbehnúť efektívny manažment pacienta
 5. De-byrokratizácia zdravotníctva; implementácia jednotných informačných systémov pre štátnu sieť nemocníc
 6. Zavedenie a pravidelné posudzovanie úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom indikátorov kvality
 7. Sfunkčnenie MZ SR prostredníctvom výberu správnych ľudí, odpolitizovanie a  de-byrokratizáciu
 8. Skvalitnenie a zrýchlenie zberu, spracovania dát a prístupu k nim; úloha NCZI
 9. Zabezpečiť nezávislosť a funkčnosť ÚDZS
 10. Zastavenie odchodu lekárov a sestier cez zavedenie poriadku v nemocniciach, zlepšenie ich podmienok práce, zavedenie motivácie založenej na množstve a kvalite vykonanej práce;

Určite by sme si postrážili hodnotu za každé jedno vynaložené euro a tlak na zvyšovanie konkurencie v sektore. Iba konkurenčný boj o poistenca alebo pacienta prináša snahu byť lepší ako „súper“, čo zasa prináša zvyšovanie kvality a znižovanie ceny. Samozrejme za podmienky, že pravidlá platia vždy pre všetkých rovnako, bez ohľadu na vlastníka.

Podrobnejšie

Ak Vám to stačí takto obšírne, tu prestaňte čítať. Ak chcete poznať podrobné kroky, prikladám text, ktorý som poslala ministrovi zdravotníctva:

1. Zadefinovanie zákonného nároku pacienta

·      Rovnaký nárok pre každého občana, definovaný:

▪     Geografickou dostupnosťou (v zónach dostupnosti tak, aby primárna starostlivosť bola najdostupnejšia a vysokošpecializované služby koncentrované, a to na ambulantnej aj ústavnej úrovni);

▪     Časovou dostupnosťou (t.j. čakacie doby na zdravotnú starostlivosť a garanciu prijatia v čase u poskytovateľa špecializovanej a ústavnej starostlivosti);

▪     Vecnou dostupnosťou (základný balík služieb bez poplatku);

▪    Štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi (ŠDTP) pripravených na základe evidence based medicine (EBM);

▪    Kvalitou a bezpečnosťou(určením minimálnych počtov výkonov a indikátorov kvality pre pracoviská ambulantnej a ústavnej starostlivosti ako podmienky zazmluvnenia ZP a vykonávania činnosti);

▪ V prípade nenaplnenia práva má pacient nárok na plne hradenú liečbu u nezmluvného poskytovateľa podľa svojho výberu (aj v EÚ zahraničí);

Štát priebežne vytvára podmienky podpory prevencie a zdravia založené na princípoch zapojenia ľudí do aktivít posilňujúcich ich mentálne a fyzické zdravie, vytváranie systému bonusov v spolupráci s poisťovňami.

▪Vytváraním lepších podmienok pre zdravý spôsob života, zlepšením zdravotnej gramotnosti a výchove k prevencii od útleho veku, prevenčnými programami či podporou samostatnosti a naviazanými službami;

▪     Odmeňovanie zdravého životného štýlu a dodržiavanie odporúčaní lekára nižším poistným (10 za 10 z našej reformy);

▪     Včasná diagnostika = podpora preventívnych a skríningových programov s cieľom zvýšiť mieru prežívania pacientov na úroveň ČR;

▪     Definovať kompetencie a zodpovednosti za tok dát s cieľom mať na Slovensku aktualizované a verifikované registre;

▪     Zlepšenie postavenia pacienta pri komunikácii s poisťovňami, UDZS a MZSR.

2. Systém organizácie a poskytovania zdravotnej starostlivosti

·      Vypracovanie jasnej stratégie pre zdravotnú politiku do roku 2030

·      Optimalizácia ambulantnej a ústavnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z pohľadu personálneho normatívu, typológie, dostupnosti časovej aj terénnej, bezpečnosti a kvality, s ohľadom na regionálne rozdiely v:

▪     Náročnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti

▪     Epidemiológii

▪     Demografii daných regiónov

▪     Definovanom nároku pacienta

▪     Socio-ekonomickej prognózydo roku 2030

·      Dostupnosť následnej zdravotnej starostlivosti zabezpečí pacientovi presnejšiu a rýchlejšiu zdravotnú starostlivosť bližšie pri domove a rodine prostredníctvom transformácie časti aktuálnej siete akútnych kapacít a posilnením integrovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti v prirodzenom sociálnom prostredí.

·      Reforma dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti bude pripravená pod záštitou Úradu vlády (pod dohľadom premiéra), ktorý bude rozhodovať o kľúčových zmenách a prepojeniach systému zdravotníctva a sociálnych vecí.

·      Realizácia programu obnovy zdravotníckej infraštruktúry nemocníc, ktorá bude rešpektovať plánovanú stratifikáciu siete, ako aj jej transformáciu do roku 2030.

·      Funkčné prijímanie a odovzdávanie informácií a pacientoch (pomocou eZdravia) medzi nemocnicami a inými zdravotníckymi zariadeniami ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti, pričom bude kladený dôraz  na kontinuitu zdravotnej starostlivosti  a komplexný manažment pacienta.

·      Funkčný jednotný objednávkový moduleZdravia tak, aby sa pacienti vedeli objednávať na konkrétne termíny v rámci SR a tak, aby zdravotné poisťovne vedeli viesť verejne dostupné čakacie listiny na všetky výkony, na ktoré sa čaká.

·      Funkčný modul e-lab eZdravia, ktorý odstráni duplicity v predpisovaní diagnostických a laboratórnych vyšetrení

·      Meranie kvality PZS a zverejňovanie rebríčkov

·      Dôsledné preverovanie dominantného postavenia PZS Protimonopolným úradom, skúmanie konfliktu záujmov v zdravotníctve so zreteľom na krížové vlastníctvo

3.    Lepšie pracovné podmienky pre zdravotnícky personál

·    Redukcia obsolentných výkazov a „papierovačiek

·    Integrácia nových podporných profesií

·    Podpora špecializačného štúdia

·    Revitalizácia rezidentského štúdia na základe analýzy NKÚ z roku 2019

·    Nárokovateľnosť absolvovania špecializačnej skúšky každým absolventom špecializačného štúdia po jehoukončení – eliminácia zbytočného čakania mladých lekárov na špecializačnú skúšku

·    Celoživotné vzdelávanie zdravotníckeho personálu

·    Zastavenie odchodu lekárov a sestier cez zavedenie poriadku v nemocniciach, zlepšenie ich podmienok práce, zavedenie motivácie založenej na množstve a kvalite vykonanej práce

·      Zabezpečenie dopĺňania systému zdravotníctva o všeobecných lekárov a špecialistov prostredníctvom dobrovoľného rezidentského programu s následným povinným uplatnením v tých regiónoch, kde pretrváva ich nedostatok

·      Podporná platba za neatraktívne regióny bude využitá na pritiahnutie personálu do kľúčových, ale poddimenzovaných území

·      Presun kompetencií a rozpočtovania na primárnu sféru zabezpečí lepšiu integráciu starostlivosti a zvýši atraktivitu povolania

·      Prenesenie vybraných kompetencií lekárov ambulantnej zdravotnej starostlivosti na sestry a vybraných výkonov sestier na zdravotníckych asistentov s výrazným zlepšením kapacitnej priepustnosti ambulancií

·      Rozšírenie motivačných štipendií aj na ne sesterské odbory s cieľom zabrániť odlivu študentov mimo rezort zdravotníctva

·      Úprava kompetencií a kontrolnej činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vrátane spolupráce so znalcami

·      Úprava kompetencií Národného centra zdravotníckych informácií s novodefinovaným systémom štruktúry zberu a analýzy dát pre potreby MZ SR a reálneho sfunkčnenia eZdravia

4.    Ministerstvo zdravotníctva a zdravotné poisťovne

·      Zavedenie indikátorov kvality a efektívnosti pre ZPs väzbou na mieru zisku (obmedzený zisk si môžu vyplatiť len poisťovne, ktoré sú dokázateľným prínosom pre poistencov), redefinícia prevádzkových nákladov poisťovní

·      Transparentné schvaľovanie nových zmlúv z pohľadu zazmluvňovania ZP

▪     možnosť vyjadrenia MZSR ku ktorejkoľvek zmluve pri VšZP, pravidelný reporting zmlúv

▪     jednotná štruktúra zmlúv s vyhľadateľnými dodatkami

·      Hĺbkový audit VšZP a prevádzkových nákladov poisťovní

▪     Podmienok zmlúv s PZS

▪     Zmlúv so subdodávateľmi IT a iných služieb

▪     Využívanie správneho fondu

▪     Revízna činnosť

·      Prehodnotenie výšky rozpočtu (so zohľadnením stanoveného nároku) tak, aby reflektoval:

▪     Skrytý kapitálový dlh poskytovateľov

▪     Stratu poskytovateľov

▪     Nevykryté čakacie doby

▪     Novo zavádzaný „nárok pacienta“

▪     Inovatívnu liečbu

▪     Mzdové požiadavky rezortu

·      Optimalizácia jednotlivých organizácií v pôsobnosti MZ SR

·      Zriadenie nezávislej HTA agentúry nielen na lieky, ale plošne na všetky intervencie a technológie so silným mandátom, finančnou a kapacitnou podporou a veľkou mierou nezávislosti

·      Rozvoj medzištátnej výmeny informácií

·   Jednotný nemocničný holding PZS v zriaďovateľskej pôsobnosti MZSR, zjednotenie výkazníctva, verejný benchmark nákupu tovarov a služieb (medicínskych i nemedicínskych)

·      Zavedenie dlhovej brzdy nemocníc

·      aktualizácia DRG na úroveň cien predošlého roka

·      Aktualizácia katalógu zdravotných výkonov s doplnením bodových hodnôt pre ambulantnú sféru a DRG s úpravou katalógu prípadových paušálov

·      Audit a optimalizácia existujúcej cenovej regulácie 

·      zjednodušenie príchodu generík a biosimilárov, aby boli zdroje na inovatívnu liečbu(prísna farmakoekonomika)

·      Prehodnotenie všetkých cenových opatrení, ktoré sú v platnosti (ZZS, degresívne marže liekov, urgentné príjmy, APS, obhliadky mŕtvych a iné) spojené s prípadnou zmenou platobných mechanizmov

·      Platnosť navrhovanej legislatívy viazať na jeden deň v roku, od ktorého budú platiť všetky zmeny naraz,ideálne k 1.1. daného roka

5. Verejné zdravie

·      realizovať programy verejného zdravia v oblasti nemedicínskej prevencie spoločensky závažných chorôb a zdravotných rizík (merať a vyhodnocovať ich konkrétny prínos)

·      zvyšovať úroveň verejného zdravia u sociálne znevýhodnených komunít,

·      zvyšovať úroveň pandemickej pripravenosti a pripravenosti na bio-riziká,

·    zlepšovať úroveň nemedicínskych determinantov zdravia prostredníctvom viacrezortnej spolupráce (najmä v oblasti životného, pracovného a sociálneho prostredia),

·      posilňovať záujem a zodpovednosť občanov za vlastné zdravie, podporiť ich informovanosťou o zdravotnej starostlivosti, zdravom životnom štýle, ohrozeniach zdravia, prevencii drogových závislostí, fajčenia a alkoholu, s využitím moderných komunikačných nástrojov a technológií.

Záver

Nasledovalo by vypracovanie stratégie s termínmi, rozpočtom a krytím zdrojov.

Samozrejme, voliči rozhodli a SaS je v koalícii, žiaľ, menšinovou stranou. PVV tak samozrejme nebude vyzerať presne takto. Chcem, ale poďakovať ministrovi zdravotníctva Krajčimu a štátnej tajomníčke Jane Ježíkovej, ktorí so mnou trpezlivo hodiny diskutovali a množstvo návrhov prijali. Z niektorých museli ustúpiť oni, z niektorých my, na niektorých trvali ďalší koaliční partneri. Výsledok asi nebude pre nikoho 100% ideálny, ale bude tým najlepším možným kompromisom. A o tom to je.

Uvedomujeme si našu zodpovednosť. Nesklameme Vás.

Niektorí lekári chcú stopercentné istoty, hoci pacientov i vyšetrení je výrazne menej

Korona zasiahla všetky oblasti hospodárstva, vrátane ambulancií lekárov. Počty zdravotných výkonov sa výrazne znížili, pacienti odkladajú odložiteľné, niektorí lekári zatvárajú ambulancie z obavy o vlastné zdravie.

Aj lekárom preto hrozí dramatický výpadok príjmov.

Zdravotné poisťovne ponúkli ambulanciám záchrannú sieť. Špecialistom ponúkli garanciu 75% bežných platieb, aj keď nebudú mať žiadnych pacientov. Lekárom s kapitáciou – teda pravidelnou mesačnou platbou podľa počtu pacientov v kartotéke (všeobecní lekári, pediatri, gynekológovia) ponúkli 85% z kapitácie. Telefonáty s pacientami budú platené navyše a plánuje sa zvlášť platiť aj ošetrenia s použitím ochranných prostriedkov. Ak by náhodou niektorý lekár robil rovnako, alebo dokonca viac ako pred krízou, dostane zaplatené viac. Navyše sa ambulancií týka aj záchranný balíček pre podnikateľov. Budú mať nahradené časti výdavkov za platy a odvody zamestnancov, odložené úvery a čoskoro aj nájmy a tiež dotácie v prípade výpadku príjmov o viac ako 20%.

Chcú viac

Niektoré ambulancie združené vo Zväze ambulantných poskytovateľov sa však cítia dotknuté. Toto sú ich argumenty:

 1. My v ambulanciách sme a robíme

Podľa údajov NCZI ambulatní lekári vykazujú bezmála o polovicu menej E-vyšetrení, ako je bežné. Iste sú jednotlivci, ktorí robia rovnako alebo viac (a tí aj zarobia viac). Ale je jednoducho faktom, že celkovo sa teraz v ambulanciách menej vyšetruje. Samozrejme, pacienti, ktorí teraz vyšetrenia pre hrozbu nákazy odkladajú, sa po odoznení hrozby nárazovo vrátia do ambulancií. A všetky tieto vyšetrenia bude v budúcnosti platiť znova len a len zdravotná poisťovňa zo zdravotných odvodov ľudí. Preto je rozumné odložiť si aspoň niečo na tieto budúce platby. Jedine, že by sa lekári dnes zaviazali, že budúce vyšetrenia „nad bežný limit“ sa im budú odrátavať z dnešných platieb za zaplatené, ale nezrealizované vyšetrenia. To ale lekári tiež odmietli.

Mimochodom, v Bratislave sa dnes začal rozvoz ochranných prostriedkov do ambulancií. Vo viac než polovici ambulancií nikto nebol, ani nezdvíhal telefón.

 1. Čelíme riziku bez ochranných prostriedkov

V tomto majú ambulancie úplnú pravdu. Štát (a môže nám byť fakt jedno, ktorá vláda) sa nepostaral o to, aby boli zdravotníci dostatočne chránení. Proste s touto situáciou nerátal. Ochranné prostriedky ako respirátory a rúška v čase koronakrízy dostávajú ambulancie až v týchto dňoch, aj to v biednom počte. Preto si nakupujú drahé ochranné prostriedky sami, z vlastných peňazí. Toto ale nevyrieši rovnaký 100% paušál pre všetkých bez ohľadu na to, či robia v teréne priamo s potenciálne infekčným pacientom, alebo usmerňujú pacientov z domu cez telefón. Vyriešia to 4 adresné kroky:

 • ďalší nákup a distribúcia ochranných prostriedkov do ambulancií,
 • možnosť, aby vedeli nakupovať od štátu ochranné prostriedky za nižšiu – regulovanú cenu,
 • preplatenie ošetrenia potenciálne infekčného pacienta,
 • úhrada 100% PN v prípade Covid-pozitívneho zdravotníka, plus riešiť takúto udalosť ako pracovný úraz.

Všetky tieto adresné kroky sa snažíme postupne realizovať a všetky sú lepšie ako paušálna odmena, lebo cielia na tých, ktorí skutočne riskujú.

 1.  Máme náklady, ak nebudeme mať príjmy tak nás to zničí

Samozrejme, treba urobiť všetko preto, aby sa ambulanciám znížili náklady na mzdy zamestnancov, odvody, nájmy, prípadne splátky úverov. Toto do značnej miery rieši záchranný balíček vlády pre podnikateľov, ktorý tieto náklady priamo prepláca, znižuje, alebo odkladá v čase. Takáto pomoc ide z účtu rezortu hospodárstva alebo sociálnych vecí.

V prípade, ak by ambulancie dosiahli 100% preplatenie svojich bežných príjmov, hospodársky ani sociálny záchranný balíček by sa ich netýkal. A teda by dosiahli iba to, že by vyčerpali oveľa viac z už tak strašne podfinancovaného zdravotníctva, ktoré musí ešte čeliť koronakríze. A keďže rozpočet je len jeden, tak by sme aj lekárom, ktorým sa nedá ani len dovolať, alebo sa tvária, že sú v ambulancií ale v skutočnosti tam nie sú, platili rovnako ako tým, ktorí aj v tomto čase makajú.

Fér a nefér

Chcieť preplatiť náklady a svoju skutočnú, reálne vykázanú prácu, je úplne legitímna a férová požiadavka. Preto je v poriadku očakávať akúsi záchrannú sieť a preplatenie nadštandardných výkonov.

Požiadavku plnej platby ambulanciám bez ohľadu na to či, a koľko robia pre svojich pacientov, bez ohľadu na to či táto platba platí náklady ambulancie alebo zisk, však nepovažujem za korektnú. Rovnako ako citové vydieranie, nepravdivé výroky a osobné útoky malej skupinky ambulantných lekárov, alebo vedenia ZAP. Kríza vykresľuje skutočné charaktery a odhaľuje tých, ktorí sa aj v takýchto podmienkach na úkor vlastných kolegov a pacientov odmietajú vzdať pohodlia plných paušálnych platieb (bez ohľadu na skutočný výkon), navyše zaručujúcich najziskovejšie marže v sektore. To nie je útok, ani neúcta, to je len ďalší fakt.

Ziskovosť jednotlivých ambulancií Ziskovosť jednotlivých ambulancií (Dušan Zachar (Ineko))

Je úplne v poriadku, ak lekári zarábajú 

Zo srdca im to prajem a budem sa za peniaze do zdravotníctva, aj pre nich, biť ako lev – tak ako doteraz. Dokonca si myslím, že marže v zdravotníctve by mali byť dvojciferné a začínajúce jednotkou. Teraz je tu však kríza, v ktorej krváca hospodárstvo. Už tak kolabujúci zdravotnícky rozpočet nestíhal ani pred krízou a pri odložených odvodoch (záchranný balíček vlády) a znížení príjmov za ekonomicky aktívnych (vzrastie nezamestnanosť) sa bude zvíjať v posmrtných kŕčoch, ak nebudeme rozumní. Teraz nie je čas pri polovičnom počte vyšetrení očakávať 20 %-né zisky ambulancie. Bavme sa prosím korektne. Všetko to totiž platíme z peňazí ľudí, ktorým potom nebudeme mať z čoho zaplatiť liečbu.