Podávame skutočný Lex Penta. 400 miliónový úver už nebude možné platiť z odvodov ľudí.

Zdravotníctvo je dlhodobo obeťou politikárčenia a rôznych populistických návrhov. Pritom potrebuje pravý opak. Zmeny, ktoré riešia podstatu a prinášajú pacientom reálne zlepšenia.

Aj keď rozumiem, prečo strany PS/Spolu presadzujú zákaz krížového vlastníctva, rovnako ako mnohí odborníci, aj my v SaS sme presvedčení, že je nevykonateľný, nerieši skutočné problémy zdravotníctva, komplikuje život aj čestným zdravotníkom prevádzkujúcim ambulancie a lekárne  a v závere je pre pacientov veľmi riskantný. Pacienti môžu na konci dňa totiž prísť o peniaze (práve v prospech Penty), alebo o nemocnice, či poisťovňu. Nie je to správne a nikomu to nepomôže.

SaS navrhuje legislatívne zmeny, ktoré skutočne pomôžu

Naše návrhy pacient pozitívne pocíti. Nielen, že zachováme možnosť voľby a konkurenčnú súťaž, ale navyše donútime poisťovne, aby sa o pacientov starali, aby sa v starostlivosti neustále zlepšovali a aby na starostlivosť o pacientov minuli viac peňazí ako dnes.

Poisťovne si musia uvedomiť, že ak nedokážu znížiť chorobnosť pacientov, ak ich nedokážu objednať k lekárovi, ak sa nestarajú o prevenciu, nemajú nárok na žiaden zisk, pretože si nerobia svoju prácu dobre. Naopak, ak sa jasne dohodneme a poisťovňa sa o ľudí postará, svoj zisk si za dobrú prácu zaslúži.

Skutočné problémy zdravotníctva
Čo podľa nás vyvoláva oprávnené otázky je vyše 400 miliónový úver, ktorý si ZP Dôvera mala vziať, aby vyplatila svojich akcionárov (okrem Penty nezabudnime na sponzora SmeruŠirokého). Bola to reakcia na Ficov protiústavný a najmä hlúpy zákaz zisku a mohli si takýto úver vziať a splácať z peňazí ľudí len vďaka nominantom Smeru na Ministerstve financií, Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a v parlamente, ktorí im to legálne umožnili. Tým, že smeráci upravili zákonné aj podzákonné normy, nemožno zrejme túto operáciu nazývať protiprávnou. Možno ju však označiť minimálne za neetickú a to najmä z toho pohľadu, že tento úver a úroky Dôvera roky spláca z peňazí, ktoré sú podľa nás určené na zdravotnú starostlivosť o občanov. S týmto nesúhlasíme a preto podávame do parlamentu návrh, ktorý im v tom zabráni.

Poisťovne si musia zisk zaslúžiť

Vidíme tiež problém v tom, že poisťovne nemajú jasne stanovené ciele a sankcie za ich nesplnenie. Ako môže mať poisťovňa zisk, keď má poistencov o ktorých sa správne nepostarala? Čo to vlastne presne znamená, správne sa postarať? Zdravotná poisťovňa má mať nárok na obmedzený zisk len v prípade, ak splní vopred jasne definované parametre efektívnosti. To ako sa majú tvoriť a ako majú vyzerať dnes navrhujeme zaviesť do zákona.

Výber akéhokoľvek zisku bude teda v budúcnosti podmienený reálnou hodnotou pre pacienta – včasnou a efektívnou starostlivosťou pre občanov a zlepšenými parametrami zdravia občanov. Parametre budú jednak ekonomické, no pre občanov budú oveľa dôležitejšie medicínske, pretože tie povedia, ako sa daná poisťovňa stará o svojich poistencov. Teda zisk áno, ale len ak sa zlepšia parametre ako odvrátiteľné úmrtia či prevencia rakoviny v rámci včasného skríningu.

Z odvodov sa nebudú môcť platiť úvery, ktorými bol vyplácaný zisk akcionárom

Zabránime tomu, aby si mohli súkromné zdravotné poisťovne vyplácať splátky úverov, ktoré boli použité na výplatu dividend akcionárom, z peňazí určených na zdravotnú starostlivosť ľudí. Navrhujeme tiež rozšíriť technické rezervy tak, aby si poisťovne vytvárali finančnú rezervu aj na preventívne prehliadky a liečbu schválenú v zahraničí.

Diskutujme o reálnych riešeniach
SaS je známa snahou o reálne riešenia. Nechceme populistické zákony, ktoré nám síce možno prinesú politické body, ale na konci príde pacient o nemocnicu alebo ambulanciu, poistenec o svoju poisťovňu a navyše sa starostlivosť o neho zhorší.

V opozícii sa zhodneme na tom, že zlyhania štátu aj jednotlivcov treba jednoznačne naprávať. Treba to však robiť tak, aby sme odstránili príčinu problému, nie len následky. Iba tak to bude mať pre ľudí reálny prínos.