Na vládne opatrenia doplácajú poistenci. Výzva kompetentným

Opatrenia vlády v podobe sociálnych balíčkov a rekreačných poukazov komplikujú život poistencom. Nemocnice združené v Asociácii nemocníc Slovenska môžu totiž do konca apríla vypovedať zmluvy Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

Dôvodom sú práve nepokryté nároky, ktoré vyplývajú z opatrení vlády. Poistenci si teda budú musieť za odkladnú zdravotnú starostlivosť zaplatiť alebo ísť do inej poisťovne. Nemocnice ju z verejného zdravotného poistenia nebudú vykonávať. Vyzývame preto ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo financií, poisťovne a nemocnice, aby sa dohodli, pretože nie je možné, aby na ich spory doplácali pacienti svojím zdravím a svojimi životmi.